TIN NHANH
latest

Khai trương trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh tại Cần Thơ

 

Chiều 28/4, Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khai trương Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh thành phố, với sự hỗ trợ của Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Viettel.

Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh TP Cần Thơ (IOC) là nơi tổng hợp các nguồn thông tin, dữ liệu thành phố trên các lĩnh vực, cung cấp cái nhìn tổng thể theo thời gian thực đối với các dịch vụ thông minh.

Qua đó, giúp lãnh đạo thành phố có khả năng giám sát, điều hành, quản lý chất lượng các dịch vụ do thành phố cung cấp một cách tổng thể, có khả năng phân tích dữ liệu lớn (big data) và hỗ trợ ra quyết định; mang đến hiệu quả, cơ hội phát triển các ngành, lĩnh vực và kinh tế-xã hội, trong một tương lai thể hiện tầm nhìn của nhà hoạch định chiến lược thành phố Cần Thơ.

Hệ thống IOC sẽ được kết nối với các hệ thống ứng dụng, cơ sở dữ liệu khác trong nội bộ của thành phố và bên ngoài để thu thập, tổng hợp dữ liệu. 

Trung tâm điều hành đô thị thông minh thành phố còn tạo phương tiện để người dân được cung cấp và phục vụ các dịch vụ đô thị thông minh tiện ích nhất, người dân được tham gia giám sát hoạt động chính quyền. 

Ðặc biệt, sẽ tăng cường phục vụ người dân với các phương tiện, các kênh tương tác như “Tổng đài dịch vụ công 1022”, ứng dụng thiết bị di động và mạng xã hội nhằm huy động mọi nguồn lực xã hội đóng góp cho kinh tế-xã hội của thành phố phát triển nhanh và bền vững trong thời gian tới.

Lãnh đạo thành phố tham quan Trung tâm Chỉ huy thông minh đặt tại Văn phòng UBND thành phố.

Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh TP Cần Thơ gồm trung tâm chỉ huy thông minh đặt tại Văn phòng UBND TP Cần Thơ và triển khai thí điểm 8 lĩnh vực gồm:

  1. Giám sát, điều hành chỉ tiêu báo cáo, thống kê kinh tế - xã hội
  2. Giám sát hiệu quả hoạt động của chính quyền
  3. Giám sát an ninh trật tự và an toàn giao thông
  4. Giám sát điều hành du lịch
  5. Giám sát tương tác phục vụ, phản hồi của người dân
  6. Giám sát thông tin trên môi trường mạng
  7. Giám sát và cảnh báo chất lượng môi trường
  8. Giám sát an toàn thông tin mạng
Sự ra đời của Trung tâm Ðiều hành đô thị thông minh TP Cần Thơ là bước ngoặc quan trọng, làm cơ sở cho việc xây dựng TP Cần Thơ phát triển thành đô thị thông minh, trong đó Khu đô thị thông minh Thành Đô là một ví dụ điển hình về khu đô thị tích hợp nhà thông minh công nghệ 4.0.
Trong thời gian tới, các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các lĩnh vực phục vụ giám sát, điều hành đô thị thông minh như: hạ tầng công nghệ thông tin và nền tảng dữ liệu cho đô thị thông minh, chính quyền số trong đô thị thông minh, quy hoạch đô thị thông minh...
« TRƯỚC
SAU »