TIN NHANH
latest

Điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp tại Cần Thơ

Tại văn bản số 156/TTg-CN, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đồng ý với đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp tại Cần Thơ
Bổ sung quy hoạch Khu Công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp.

Theo đó, mức điều chỉnh giảm diện tích Khu Công nghiệp Thốt Nốt từ 600 ha xuống 200 ha; đưa Khu Công nghiệp Ô Môn có diện tích 600 ha và Khu Công nghiệp Bắc Ô Môn có diện tích 400 ha ra khỏi Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam.

Cùng với đó, bổ sung quy hoạch Khu Công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ (diện tích 500 ha, tại phường Trường Lạc, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ) và Khu Công nghiệp Vĩnh Thạnh (diện tích 900 ha; tại xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp. Với việc hình thành các khu công nghiệp, kinh tế xã hội, thị trường bất động sản đất nền Cần Thơ xoay quanh khu dân cư, đô thị cận các khu công nghiệp mới sẽ góp phần làm tăng trưởng thị trường nhà đất nơi đây.

Các khu công nghiệp khác trên địa bàn thành phố Cần Thơ nằm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam được phê duyệt tại Công văn số 2628/TTg-KTN ngày 22/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ không thay đổi.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND thành phố Cần Thơ chỉ đạo Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn và yêu cầu nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn thành phố đảm bảo việc xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung phù hợp với quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Điều chỉnh quy hoạch các Khu công nghiệp tại Cần Thơ
Cần Thơ phát triển công nghiệp song song với bảo vệ môi trường

UBND thành phố Cần Thơ lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm để đầu tư Khu công nghiệp Ô Môn - Cần Thơ và Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết nối hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế - xã hội của các khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư./.

« TRƯỚC
SAU »